Microsoft 365 logo
AAA-logotyp

Varför molntjänster? En 360 graders rundtur (vad, vem & hur)- av Squad IT

Headerbild - Varför molntjänster

6 min läsning

Det tycks vara nästan omöjligt att undvika termen “moln” i ett samtal om applikationer och IT-tjänster nuförtiden. Under de senaste åren har vi sett ett virrvarr av produkter annonserade som “moln”, “molnförberedda” eller “i molnet”.

Men vad betyder egentligen termen “Moln”?

I huvudsak är det en fråga om att tillhandahålla datateknik som en tjänst.

Istället för att köpa dataresurser kan du hyra dem efter behov.

Tänk på det som att leasa din bil istället för att köpa.


Vad är en molntjänst?

Det finns tre väsentliga sätt molntjänster levereras på; infrastruktur, plattform och mjukvara.

Molntjanster--IaaS--PaaS--SaaS

Exempelvis funkar inte PaaS, utan IaaS och SaaS bygger på de två förstnämnda.

Förvirrad?

Låt mig förklara dessa tre i närmare detalj.

Men innan vi gör det, vill jag för tydlighetens skull säga att när jag nämner ordet molnleverantör, menar jag stora aktörer som Microsoft, IBM, Google och Amazon.


Infrastruktur som tjänst (IaaS)

Infrastruktur som tjänst kan representera en hel IT-miljö som speglar ett fysiskt datacenter.

Fysiska servrar ersätts av virtuella maskiner, nätverksswitchar med virtuella nätverk och datalagring med lagring i molnet.

När du flyttar din IT-infrastruktur till molnet kan du ta del av ytterligare fördelar omgående.

Du behöver inte ägna samma resurser och tid till hårdvara och mjukvara. Många processer är automatiserade och standardiserade, vilket förbättrar effektiviteten. Tjänster och funktioner kan köpas efter behov så att du slipper betala för något som inte nyttjas fullt ut.

IaaS ger dig tillgång till datakraft och lagring du behöver på begäran, med andra ord slipper du köpa och installera den faktiska hårdvaran.

Medan IaaS ger dig den högsta möjliga flexibiliteten, kräver det också mest IT-personal, det bredaste IT-kunnandet och mest ansträngning för att underhålla systemen.


Plattform som tjänst (PaaS)

Skiljelinjen mellan plattform- och infrastruktur som tjänst kan vara luddig.

Ofta är PaaS tätt integrerad med IaaS eftersom den nyttjar den underliggande infrastrukturen som tillhandahålls av IaaS.

Men den stora skillnaden är att denna tjänst levererar färdigbyggda plattformar, exempelvis databaser och webbservrar som kan användas av utvecklare för att effektivt bygga applikationer.

Fördelen för utvecklare är att de inte behöver oroa sig för några av de lägre nivåerna av miljön och slipper låsa interna IT-resurser med regelbundna underhållsprocesser.

Istället sköts det av molnleverantören.

Precis som IaaS är plattformstjänster tillgängligt på begäran.

En fördel med PaaS är att prototyper av en applikation kan testas snabbt och frekvent till en låg kostnad och när det är dags att leverera en färdig lösning, kan det enkelt distribueras i en stor skala världen över.

Därför kan plattformstjänster drastiskt sänka utvecklingskostnaderna, korta ner tiden det tar att nå ut till marknaden och minska risken eftersom många funktioner redan är testade av molnleverantören.


Mjukvara som tjänst (SaaS)

Mjukvara som tjänst är applikationer som redan är färdigbyggda och kan levereras via en webbläsare eller en applikation på din telefon.

Mjukvara som tjänst driver tillväxten för molntjänster och bygger på IaaS och PaaS.

Det krävs minimalt eller inga IT-resurser från din sida för att använda applikationen. Du loggar helt enkelt in och börjar använda tjänsten.

Exempel på mjukvara som tjänst är Office 365, ekonomiprogrammet Fortnox och lagringstjänsten Dropbox.


Molntjänster från olika perspektiv

Varför är molntjänster så pass bra?

Det beror på vem du frågar.


Slutanvändare

För en slutanvändare som bara försöker få lite jobb gjort är det inte alltid märkbart att man använder en molntjänst, men det är en stor skillnad och det är varför det har blivit så populärt.

Den typiska personen behöver inte och vill inte förstå bakomliggande kod, hårdvara och teknik för att använda en tjänst.

Mjukvara som tjänst är den mest påtagliga och populära molntekniken.

Förutom Office 365 är Netflix, Spotify och Facebook, bara för att nämna några, tjänster som möjliggörs av molnteknik.


Administratörer

För administratören är det livsförändrande.

Det mesta kan göras i bakgrunden, med väldigt lite eller ingen åtgärd alls från slutanvändaren. Molnet har eliminerat många besvär som administratörer brukade kämpa med.

Vissa molntjänster erbjuder fortfarande skrivbordsapplikationer för att det finns ett behov av det.

Office-paketet från Office 365 är ett sånt exempel.

Men i många andra fall har det helt eliminerat behovet för administratören att installera skrivbordsapplikationer.

Det gör att administratören slipper uppdatera datorprogrammet eller installera det på nytt om slutanvändaren byter till en ny dator eller om den gamla kraschar.


Utvecklaren

Utvecklaren kan mycket väl hävda att det finns en ännu större fördel på utvecklingssidan än något annat område.

Ingen väntan på hårdvara eller patchar från tillverkaren.

Rätt server, rätt datorkraft på minuter, inte månader.

Det är som en dröm för utvecklaren.

I molnet kan utvecklaren sköta allting i bakgrunden och enda gången en slutanvändare eventuellt behöver göra något är för att acceptera den nya uppdateringen.

Det här gör det enklare för utvecklare att kontinuerligt uppgradera sina applikationer och skicka ut dem till användare i realtid.

Som ett exempel kan du se fenomenet med smartphones.En röd färgmarkering visar när appar och operativsystemet har nya uppdateringar.

Tumme. Uppdatera. Klart.


IT-chefen och småföretag

Både IT-chefer och småföretag kan spara pengar med molntjänster, öka effektiviteten, skärpa säkerheten och se till att värdefull arbetskraft utför meningsfulla uppgifter.

Medan företag kan spara pengar med molnet, erbjuds du samma eller mer troligt ännu bättre funktionalitet och kvalité på applikationer du använder.

Hårdvarumässigt får du ett minskat eller helt nollställt behov av servrar.

För småföretag är molntjänster ett paradigmskifte eftersom de kan komma åt programvara som tidigare endast var tillgängligt för stora företag med stora budgetar.


Hur säkra är molntjänster?

Som med all ny teknologi har användare och företag som använder molntjänster befogad oro om molnet är det rätta för dem.

Huvudfrågan är normalt data, integritet, säkerhet och hackning.

Kommer den data jag lämnar över till en molnleverantör att vara säker och inte användas för något ont uppsåt?

Dessa bekymmer är välgrundade och det är ett av de mest förekommande ämnena på webben, under konferenser, diskussioner och så vidare.

Det ska inte vara någon skillnad mellan att säkra din data i molnet och att säkra din data internt. Och det bör betraktas som huvudkravet i en migrering till molnet.

Du måste se till att data är skyddad med flera kopior eller säkerhetskopieringar. Du behöver även se till att rätt folk har tillgång till data och du måste se till att data som sänds offentligt är krypterad.

I de flesta molnmiljöer kan du hitta verktyg som gör det möjligt att säkra data ur alla aspekter enklare och mer kostnadseffektivt jämfört med ett traditionellt datacenter.

Molnleverantören har förmågan att investera i eller utveckla kundanpassade verktyg som i de flesta fall skulle vara utom räckhåll för ett litet eller mellanstort företag.

Om ditt IT-team är begränsat kan det vara en bra idé att lägga ut datasäkerhetsaspekten till en IT-leverantör som är expert på området.

Och eftersom alla molnleverantörer har ett naturligt incitament att hålla molnet säkert, så gör de allt för att förhindra intrång och annat elände.

Molnleverantörer har ett team med välutbildade ingenjörer för att hålla ett öga på vad som händer 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan.

En attack mot dig i molnet är en attack mot leverantören själv.


Hur svårt är det att använda molntjänster?

Om vi i det här fallet lägger SaaS åt sidan och bara fokuserar på IaaS och PaaS, och vi säger att du vill jämföra dina tjänster du har i ett datacenter med molntjänster, kan det vara svårt att göra en enkel jämförelse.

Många molnleverantörer använder en terminologi som är särskild för deras miljö och att göra en jämförelse med det du redan har, eller mellan olika molnleverantörer kan vara svårt.

Den osäkerheten skapar onödiga barriärer för att migrera till molnet och i vissa fall stagnerar migreringsprojekt helt och hållet på grund av det.

En liten investering i utbildningen av ditt IT-team räcker långt och kan vara skillnaden mellan ett lyckat eller misslyckat projekt.

Ett annat alternativ är att outsourca det till en IT-leverantör som specialiserar sig på molntjänster.


Hur ska du göra för att migrera till molnet?

En vanlig missuppfattning är att molntjänster är en antingen-eller-lösning.

Antingen kör jag med molntjänster eller så undviker jag det fullständigt.

Så är verkligen inte fallet.

I de flesta lägen är migrering till molnet en stegvis process.

Du börjar med att bara använda dig av beprövade tjänster som är tillförlitliga, för att successivt migrera andra tjänster från den interna miljön till molntjänster allt eftersom tiden att avveckla dessa resurser närmar sig.


Molntjänster fortsätter att växa

I en studie kallad ”State of the Cloud Survey”, utförd av RightScale, svarade 96% att de använder minst en molntjänst.

Andra intressanta insikter från studien visar på att det finns ett stort slöseri kring molnutgifter.

RightScale-Cloud-Computing-Trends-Cloud-Initiatives-2018-vs-2017

Med slöseri som ett problem får optimering av kostnader högsta prioritet.

RightScale-Cloud-Computing-Trends-Enterprise-Central-IT-View-of-Role

Men trots ett ökat fokus kring kostnadsfrågan, är det förvånansvärt få som nyttjar automatisering för att sänka kostnaderna.

Här finns det outnyttjad potential.

Och från Bob Evans populära Cloud Wars serie, kan vi se en väsentlig ökning av molnintäkterna för IBM, Microsoft och Amazon.

Cloud-Leaders-Q4-2017-revenue-table-Bob-Evans

Microsoft är den största molnleverantören, men sista kvartalet av 2017 överraskade IBM techindustrin genom att visa högre molnintäkter än Microsoft och Amazon.

Prognosen från Gartner visar på en årlig ökning av molntjänster med 20%.

Allt detta illustrerar att företag av alla storlekar har fått ett ökat förtroende för att nyttja molnet.


Sammanfattning

Så är det sant att molntjänster automatiskt kommer att spara pengar?

Svaret på den frågan beror till stor del på hur tjänster konstrueras.

Om system replikeras i molnet på ett ineffektivt sätt kommer de finansiella fördelarna med molntjänster att reduceras.

Men om du kombinerar SaaS för slutanvändare, PaaS och IaaS för databaser och infrastruktur – och utformar tjänsterna på ett sätt så att de bara konsumerar molnresurser när det behövs, kan du uppnå fantastiska besparingar genom att använda molnet.

I en artikel från Computer Sweden rapporteras det att statliga myndigheter, som är notoriska för sin oförmåga att minska utgifterna, utreder hur de kan spara miljarder genom att samla hela statens IT-drift i en statlig molntjänst.

Om de kan göra det, så kan du.

Kontakta oss

Andra populära inlägg

IT-företaget Squads logo

Vi är IT-specialister som jobbat med IT i över 20 år.


Vi hjälper företag som ditt att:


  • Sänka IT-kostnader
  • Flytta tekniken från marken till molnet
  • Komma igång med Office 365 och Microsoft Azure
  • Få tillgång till experter och mycket mer


Ta del av din kostnadsfria konsultation genom att fylla i formuläret eller ring oss på 08 533 329 77.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation